Dämpad utveckling för godstransporternas konkurrenskraft


2022-01-19

Bild: Niklas9416/Pixabay

Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner sig dock under press. Både kvalitativa och kvantitativa mått visar, med något undantag, på stabila eller svagt fallande betyg över tid. Det visar ett kunskapsunderlag om godstransporternas konkurrenskraft som Trafikanalys tagit fram.

Transportsystemet kan på flera sätt bidra till att stärka företags och regioners möjlighet till att dels verka, dels utvecklas i konkurrens med företag internationellt. För det första måste transport­infrastruktur och fordon uppfylla basala kvalitetskrav, för det andra bör de vara av en viss omfattning och ingå med uppkopplingar till internationella transportnätverk. För det tredje måste företag som utför transporter erbjuda attraktiva transportupplägg samtidigt som de själva kan utvecklas.

Sverige har över lag en god position internationellt för näringslivets konkurrenskraft. Men regionala skillnader förekommer och tenderar att växa över tid. Detta är särskilt viktigt då trenden mot en ökad specialisering i produktionen fortsätter.

– Transportsystemet är centralt för att binda samman olika produktionsprocesser och bidra till Sveriges regionala konkurrenskraft, säger Krister Sandberg, projektledare Trafikanalys.

Bland transportutförande företag är det framförallt de inom vägtransport samt transporttjänster som visar en positiv utveckling med en ökad andel av det transporterade godset, transportarbetet och antal utförda transporter. Även lönsamhet och förmåga att genomföra investeringar utmärker vägtransportsektorn. Övriga transportbranscher, särskilt järnvägsföretagen, uppvisar en mer problematisk situation och lyckas inte på samma sätt som vägtransportsektorn erbjuda tillräckligt attraktiva transportlösningar.

Den lönsamhetsutveckling som observerats bland transportutförande företag, återspeglas i hur transportsystemet används. Svenskregistrerade lastbilar dominerar marknaden för inrikes godstransporter, medan utländska lastbilar utför en större och växande andel av transporterna till och från Sverige. Sjöfarten är huvudsakligen inriktad på utrikestrafiken och svarar för majoriteten av utrikes transportarbete. Järnvägen har ett omfattande transportarbete för ett fåtal varugrupper. Det finns få tecken på att det har skett en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, eller att förutsättningarna för detta har förbättrats över tid.

Statliga investeringar i transportinfrastrukturen i Sverige är i paritet med investeringar som görs i liknande länder. Trots ökade underhållssatsningar i Sverige så väntas tillståndet i väg- och järnvägssystemet fortsatt vara problematiskt. Det finns i det sammanhanget mycket att vinna på att fortsatt främja dialog inom och mellan branscher för att skapa förutsättningar för mer effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.


Källa: Trafikanalys

Skriv utSamverkansprojekt mellan skola och bransch ska säkra framtidens arbetskraft

På Edströmska finns utbildningar inom fordon, transport, anläggning och flygteknik. En viktig del för skolan har varit samverkan med branschen. Nu förnyas samverkansavtalet...

Läs mer
Nc-nielsen
Tommy Wreeth, Förbundsordförande.

Transports blockad i svenska hamnar kvarstår

Transportarbetareförbundets blockad i svenska hamnar kvarstår som den är till och med den 31 maj 2022.
– Hittills har Transports blockad inte fått några invä...

Läs mer
Abus Kransystem
Nu får företagen i Umeå en direktlänk till världsmarknaden via APM Terminals Gothenburg.

Ny tågpendel mellan APM Terminals Gothenburg och Umeå

Nu får den norrländska industrin ytterligare en hållbar direktlänk till världsmarknaden via det omfattande linjeutbudet hos APM Terminals i Göteborgs hamn. Den helt...

Läs mer
UNiKTRUCK


Scania möter ökat intresse med breddat gaserbjudande

Scania är en stor aktör även inom segmentet tunga lastbilar med gasmotorer. Det nuvarande läget, med växande infrastruktur och ökad tillgång till biometan, skapar...

Läs mer
Svelag
Sedan sommaren förra året har åkeriet ÖGS testat applikationen ISA som synkar mot databaser över våra vägar och dess hastigheter (det här är en genrebild, kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra).

Lägre hastigheter minskar stressen för chaufförerna

Hållbara hastigheter är ett initiativ startat av Trafikverket med syfte att få åkerinäringen att lätta på gasen. Och ökad trafiksäkerhet är...

Läs mer
Liftall
I mitten - vinnaren Elis Jakobsson från Nybro. Till höger - tvåan Felicia Bendroth från Tomelilla och på tredje plats Albin Lundberg, Arvidsjaur.

Yrkes-SM: Elis Jakobsson och Fredrik Cederlöw är bäst i Sverige inom lastbil och flygteknik

Yrkes-SM i Växjö är avgjort. Sveriges bästa, unga lastbilsförare blev Elis Jakobsson från Nybro efter en hård kamp. I kategorin flygteknik hamnade Fredrik...

Läs mer
Kardex
Sigrid på väg från Oskarshamn, som är hennes hemmahamn.

Minskat klimatavtryck med ny bränslemix

SKB:s transportfartyg m/s Sigrid kommer att börja köras med en inblandning av tio procent icke-fossilt HVO-bränsle. Åtgärden är mer långtgående än de...

Läs mer
Teqton
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län, som var nästan 1 kilometer långt,...

Läs mer


Laddnätverk för tung trafik nästa steg för OKQ8

OKQ8 och Volvo Lastvagnar Sverige har för avsikt att samarbeta för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik....

Läs mer


Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn – ingen påverkan av Rysslands invasion av Ukraina

Det globala logistiksystemet är hårt ansatt och fortsatt påverkat av olika typer av störningar. Medan restriktioner lättar i stora delar av världen, drabbas Asien av...

Läs mer

Regeringen vill tillåta längre lastbilar på vägarna

Regeringen vill göra det möjligt för längre lastbilar att köra på svenska vägar. Därför gör man nu en anmälan om detta till EU-kommissionen,...

Läs mer


L'Oréal beställer robotvagnar från FlexQube för nästan 3 miljoner

FlexQube har erhållit en order för eQart® Line robotvagnar från L'Oréal i USA värd 2,9 miljoner kronor. Robotarna kommer att installeras i ett av L'Oréals...

Läs mer

EBJ Logistik AB växer i logistikbranschen

Tempot ökar hela tiden när det gäller E-handel. Idag vill kunderna ha varorna mer eller mindre omedelbart. Detta ställer allt högre krav på lagerhantering och...

Läs mer
Camilla Sandberg blir logistikchef på Pinpointer.

Pinpointer anställer Camilla Sandberg som logistikchef

Pinpointer, det svenska techbolaget som gör hållbar masshantering enklare för alla i en helt unik digital tjänst, fortsätter att växa bolaget med vass kompetens. Nu...

Läs mer
För att möta den växande efterfrågan etablerar sig Schenker Logistics på 30 000 kvm i Göteborgs nya logistikkluster Sörred Logistikpark (bilden är en illustration).

Schenker Logistics till norra Europas mest attraktiva logistikpark

Schenker Logistics AB har tecknat avtal med Platzer och Bockasjö och kommer våren 2023 flytta in på 30 000 kvm i Sörred Logistikpark i Göteborg.
– Det följer den...

Läs mer


Mest lästa

Helge Nyberg

Actil

Eskilstuna logistik

Airwatergreen

Zumtobel

Packoplock

Logistic Contractor

midac-batteries-batteriunion
linde-material-handling

BBH

osby-auto-kemi

tactile Truck PC

Be-ge

Forsea

Micrologistic

Wiklunds

Wasa line

Karlholm Logistics

Ottossontruck

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624


Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se