Skicka mindre luft med hållbara förpackningslösningar


2021-11-17

Bild: aPak

E-handeln är rekordhög i Sverige och med Black Friday runt hörnet lär paketflödet fortsatt vara stort. Samtidigt visar beräkningar att cirka 30 procent av alla paket som skickas består av luft. APak ger tips på hur företag kan ta nästa steg mot en mer hållbar förpackningsmiljö.

Den snabbväxande e-handeln för med sig förpackningsutmaningar sett till både design, materialval och logistiskflöde. Idag beräknas cirka 30 procent av varje e-handelspaket bestå av onödig luft*. Transporter fyllda med onödigt stora paket påverkar både miljö och samhälle negativt.

– Att så många paket är skrymmande är långt ifrån hållbart, men samtidigt är det ett konkret problem som företag har möjlighet att åtgärda. Ett första steg är att ifrågasätta de förpackningar som används idag. Att utifrån en hållbarhetsanalys vrida och vända på olika lösningar och på så sätt säkerställa att rätt produkt packas i rätt förpackning, förklarar Evelina Lindgren, vd på aPak.


Minska förbrukningen av ändliga resurser 
Hållbara förpackningslösningar beror även på vilken typ av material som används. Det handlar om att minska förbrukning av ändliga resurser, använda mer förnybara råvaror och minimera sin materialanvändning.

– Att hitta hållbara råvaror och material som gör det bättre för miljön är ett ständigt pågående arbete. Ett exempel är e-handelspåsen. För ett år sedan kunde vi erbjuda en påse i 100 procent återvunnen plast som sparar in koldioxidutsläppen markant, jämfört med en påse i nyproducerad plast. Idag kan vi även erbjuda starka e-handelspåsar i papper som kan stå emot väta, säger Evelina Lindgren.


Källa: aPak