Effektiv elfördelning i ny mottagarstation


2021-12-15

Helsingborgs Hamn har tagit stora kliv från teori till praktik mot en klimatneutral produktion. Investeringen i ny mottagarstation ska hjälpa hamnen att fördela och optimera elförbrukningen i en allt mer energikrävande drift.
Bild: Helsingborgs Hamn
Helsingborgs Hamn har tagit stora kliv från teori till praktik mot en klimatneutral produktion. Investeringen i ny mottagarstation ska hjälpa hamnen att fördela och optimera elförbrukningen i en allt mer energikrävande drift.

Bygglovet beviljat och spaden sätts snart i marken! Helsingborgs Hamn utökar infrastrukturen som ska ge mer energi till hamnens hållbarhetsarbete för en fossilfri produktion. Övergången till eldrivna person- och terminalfordon pågår för fullt och i den krävs en omställning och byggnation av en ny mottagar- och fördelningsstation för el, FS700.

– En fossilfri hamnproduktion kräver en stabil kraftförsörjning. Fördelningsstationen ska ombesörja en kostnads-effektiv och en miljömässigt hållbar el-försörjning genom att ta emot ström från nätägaren och fördela den effektivt till hamnens olika verksamhetsdelar. FS700 byggs för att vi ska kunna öka vår kapacitet och hantera ett kommande elektriskt effektbehov, säger Christina Argelius, Teknisk chef i Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn har tagit stora kliv från teori till praktik mot en klimatneutral produktion. Alla personbilar i hamnen drivs med el, årets fyra nyförvärvade el-dragbilar rullar mellan containrarna samtidigt som övriga arbetsfordon drivs med det fossilfria bränslet HVO 100. Helsingborgs Hamn har målet att vara Sveriges hållbaraste hamn redan 2022 och vara helt fossilfria 2024 vilket kräver gedigen planering och kraftfulla åtgärder.


Totalentreprenad
Fördelningsstation, FS700, konstrueras och installeras av Omexom som driver hela projektet, från projektledning till stationsbyggnation med kontrollrum och ställverk. Entreprenaden omfattar i första skedet en fördelningsstation med en konstruktionsspänning på 12 kV som kommer att vara förberedd för att kunna kompletteras med en framtida 145 kV:s station med dubbla transformatorer.

Fördelningsstationen kommer att byggas på hamnens mark mellan Massgodsleden och Sydhamnsgatan och byggstart beräknas vid årsskiftet med planerad driftsättning sommaren 2022. Anläggningen kommer skapa bättre förutsättningar för hamnens drift och hållbarhetsarbete.


Källa: Helsingborgs Hamn