Solceller och klimatsmarta fordon minskar utsläppen för Widriksson Logistik


2022-04-12

Bild: Widriksson Logistik

Widriksson Logistiks mål är att uppnå klimatneutralitet inom en treårsperiod och klimatpositiva 2030. Året som gick togs viktiga steg på vägen, bland annat satsning på solceller och fler biogasfordon. Företagets elbilar fick också märkningen Bra Miljöval. Detta är delar av innehållet i Widrikssons nya hållbarhetsrapport.

Som ledande logistikleverantör är det självklart för Widriksson att arbeta strukturerat med hållbarhet och en frivillig hållbarhetsrapport är en del i det arbetet. Rapporten sammanfattar de viktigaste händelserna och nyckeltalen för Widrikssons hållbarhetsarbete 2021.

– Vi har möjligheten att påverka en industri som står för en tredjedel av alla utsläpp i Sverige och kan spela en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhälle. Vi vill vara en förebild inom transportindustrin och genom våra hållbarhetssatsningar visar vi vägen för en hållbar logistik, säger Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik.


Källa: Widriksson Logistik