SLP köper modern logistikfastighet i Stenungsund


2022-05-24

Fastigheten i Stenungsund.
Bild: SLP
Fastigheten i Stenungsund.

SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Smederöd 1:10 i Stenungsunds kommun med uthyrningsbar yta om ca 5 700 kvm. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 63 miljoner kronor. Betalning sker genom en kombination av kontanter och aktier, där 20 mkr betalas genom emission av nya aktier av serie B i Swedish Logistic Property AB. Säljare är Grindholmen Holding AB.

Fastigheten som byggdes 2010 är fullt uthyrd till hyresgästen Textilgrossisten Hefa AB, som ingår i New Wave-koncernen. Årshyran uppgår till ca 3,8 miljoner kronor. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om drygt 4 200 kvm.

– Fastigheten är ett modernt lager med över 10 000 pallplatser och ligger i ett väldigt bra logistikläge med närhet till E6:an mellan Göteborg och Oslo. Hyresgästen har en väl etablerad verksamhet i lokalerna och vi ser fram emot att gemensamt utveckla fastigheten samt att fortsätta växa i Göteborgsområdet, säger Peter Strand, VD på SLP.

Nyemission har gjorts av 697 483 aktier, till kurs om cirka 28,7 kronor per aktie motsvarande ett värde om 20 miljoner kronor. Kursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen under den senaste veckan och transaktionen genomfördes på tillträdesdagen. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från SLP:s årsstämma 8 mars 2022.


Källa: SLP