Göteborgs Hamn lanserar ett världsunikt koncept för att el-ansluta tankfartyg


2022-06-07

Bild: Göteborgs Hamn AB

Håkan Persson, Jörgen Wrennfors och Paulo Campos har tillsammans arbetat fram den världsunika lösningen för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö. Foto Ahmed Hanic, Göteborgs Hamn AB.
Bild: Göteborgs Hamn AB
Håkan Persson, Jörgen Wrennfors och Paulo Campos har tillsammans arbetat fram den världsunika lösningen för elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö. Foto Ahmed Hanic, Göteborgs Hamn AB.

För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt ny världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Detta projekt är döpt till Green Cable och arbete är gjort i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

– Största utmaningen är att de tankbåtar som ska byggas och de elanslutningar som ska skapas måste få till en gemensam standard så att de passar runt om i världens hamnar. En annan utmaning är att det alltid råder en permanent explosionsrisk när båten ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Så detta har varit de förutsättningar vi haft att förhålla oss till, säger Jörgen Wrennfors, produktionsingenjör i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Att elansluta fartyg vid kaj är inget nytt, redan på 80-talet fick Stenabåtarna vid Majnabbe sin första elanslutning, därefter har fler anslutningsmöjligheter byggts ut i Göteborgs Hamn. Senast var det RoRo-terminalen vid kaj 712 där fartygen nu förses med grön el via kabel och slipper ha dieselmotorerna i gång vid lossning och lastning vid kaj. En stor utmaning har det däremot varit att hitta en lösning för att kunna erbjuda de nya tankfartygen i Energihamnen samma elanslutningsservice.

– När tankfartygen är ute till havs klassas generellt området för om styrhytten som explosionsområde och akter om styrhytten som säkert område, varpå fartygskonstruktörer eftersträvar placering av elektrisk utrustning i fartygets akterområde. Därför är branschens allmänna uppfattning den att utrustning för elanslutning bör placeras där. Men när fartyget kommer till kaj så är det hamnen klassningsplan som gäller, och då klassas hela fartyget samt närområdet som riskområde så även aktern, säger Jörgen Wrennfors.

Nackdelen med att ha elanslutningspunkten i aktern är att tankfartygens längd varierar stort. Ofta är fartyg över 150 meter långa och kajerna betydligt kortare. Detta innebär att om man sätter elanslutningspunkten i aktern så måste hamnarna bygga anslutningskran från kaj ut i sjön för att nå fram till inkopplingen. Likaså behövs väldigt långa kablar och komplicerade dyra lyftkranar. Så i stället för att varje hamn ska behöva anpassa sig har Göteborgs Hamn nu vänt på kuttingen.

– Vi föreslår nu standarden för var elanslutningspunkten ska placeras och arbetar fram en teknisk kravspecifikation till fartygsbyggarna. Här förordar vi placering till mitten av båten. Där har alla tankfartyg sin lastkran, vilket är en optimal placering för att lyfta ombord en elanslutningskabel. Dessutom gör mittplacering att det inte spelar någon roll hur lång båten är eller om hon går in med för eller akter om kaj. Vi anser detta vara den bästa tekniska lösning som dessutom sparar vi flera miljoner kronor för varje kajplats, säger Jörgen Wrennfors.

Även om placeringen av elanslutningspunkten är löst så kvarstår faktum att elanslutning ska ske i explosivklassad miljö.

– Flyktiga lättantändliga gaser från bunkring går inte att kombinera med en möjlig gnista från elektricitet som kan bildas vid elanslutning. Detta har vi nu löst genom att arbeta med övertryck i utrymmet på kajen där kabeln finns, likaså med utrymmet ombord där kabeln kopplas in. Detta är en teknisk lösning där vi ser till att eventuell explosiv gas helt stängs ute och på så sätt gör anläggningen säker, säger Jörgen Wrennfors.

Även om arbetet på hemmaplan gått smidigt så har det varit en större utmaning att få internationella sjöfartsbranschen att se fördelarna och välja Göteborgs Hamns lösning.

– Det är ett paradigmskifte som måste till. Här är det viktigt att vi får med de stora hamnarna, oljebolag, myndigheter och klassningssällskap så att vi får till en ny standard som alla förhåller sig till. Nu tar vi fram en lösning här i Göteborgs Hamn och visar på ett bra exempel som vi hoppas ska få gehör inom det internationella standardiseringsarbetet, säger Jörgen Wrennfors.


Fakta:
• Miljövinst: 1 815 ton CO2 sparas per år. Använder grön el i stället för marindiesel.
• Den nya anläggningen vid kajerna i Energihamnen designas för att vara permanent i en explosionsfarlig miljö. Tillsammans med elanslutningen levereras även säkerhetsutrustning.
• Tack vare en ny teknisk lösning med övertryck i utrymmen som innehåller den elektriska utrustningen garanterats säkerheten.
• Donsörederierna Furutank, Donsötank, Tärntank, Ektank, Veritas Tanker samt Tarbit Tanker på Tjörn ingår i projektet. De har redan beställt fartyg designade för den nya elanslutningslösningen. Under 2021 kom redan de första fartygen som är förberedda, i februari i år levererades de första fartygen som är helt redo för elanslutning.
• Finansiering: Delfinansieras med statligt stöd av Klimatklivet med 10,7 miljoner kronor.
• Projektgenomförande: under 2022 och 2023.
• Klar: Under våren 2024 kommer det första tankfartyget försörjas med grön el vid kaj i Energihamnen.
• Göteborgs Hamn AB satsar cirka 600 miljoner kronor på CO2-reducerande åtgärder för att nå klimatmålet till 2030.


Källa: Göteborgs hamn

Skriv utAvverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av...

Läs mer
USA Truck ser affären med DB Schenker som en möjlighet att växla upp och öka sin närvaro inom landtransporter i Nordamerika.

DB Schenker stärker sin position i Nordamerika

DB Schenker, en av världens ledande leverantörer av logistiktjänster, och USA Truck...

Läs mer


Catena investerar 813 miljoner i banbrytande logistikanläggning

Catena har tecknat avtal med Elgiganten gällande byggnation och uthyrning av en ny...

Läs mer
Förslag på utbyggnad av hamnen i Hörneborg.

Storsatsning på hamnen i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun bygger ut hamnen i Hörneborg för ökad kapacitet och...

Läs mer


Stendörren Fastigheter förvärvar lagerfastigheter i Göteborg för 46,1 miljoner kronor

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag, via bolag, förvärvat och tillträtt...

Läs mer


Skövde Energi lanserar ny lösning med batterilager för publik snabbladdning av elbilar

Tillsammans med Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida och MVS lanserar nu Skövde Energi...

Läs mer

Två av sex svenska EU-projekt tilldelas Trelleborgs Hamn

Sex nya svenska infrastrukturprojekt beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlä...

Läs mer


Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord...

Läs mer
Göteborgs hamn söderifrån.

Göteborgs Hamn AB undersöker möjligheter att driva inlandsterminal

Göteborgs Hamn AB och järnvägsanläggningsaktören Train Alliance har fö...

Läs mer


Volvo Energy investerar i Connected Energy för verksamhet i andralivs-batterier

Volvo Energy investerar i den brittiska specialisten på energilagring i batterier med ett...

Läs mer
Resandet med kollektivtrafiken börjar närma sig nivåerna innan pandemin.

Stark återhämtning för kollektivtrafiken i Västsverige

Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt sedan restriktionerna släppte i mitten av...

Läs mer


Carlsberg Sverige elektrifierar lagertransporterna i Halland

Carlsberg Sverige kommer att elektrifiera transporterna mellan bryggeriet och externlagret i...

Läs mer


Så ska Helsingborg bli Europas mest hållbara logistiknav

Helsingborg är en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer. Nu tar staden...

Läs mer


ABB levererar nyckelfärdig lösning för Frankrikes största landanslutning

Toulons hamn, som hanterar över 1,6 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje...

Läs mer
Visionsbild över Halvorsäng Logisitkpark (bilden är en illustration).

Stor e-handelsleverantör tecknar avtal på Halvorsäng Logistikpark

Det gemensamma partnerbolaget mellan Castellum och Göteborgs Hamn har nyligen tecknat en...

Läs mer
Skiss över fasaden ut mot väg E22.

Ottosson Truck/Hyundai bygger nytt huvudkontor på Åbylyckorna utanför Bromölla

Ottosson Truck som sedan 2012 har varit generalagent för Hyundai Forklifts i Sverige har de...

Läs mer
Visionsbild över Arendalsområdet i Göteborgs hamn som det skulle kunna se ut efter konsolideringen av roro- och färjeverksamheterna i området.

Göteborgs hamn växer – markförvärv klart i Ytterhamnarna

Torsdagen den 9 juni genomfördes Göteborgs Hamn AB:s förvärv av ett 108 000...

Läs mer


SLP förvärvar logistikfastighet i Hallsberg med expansions­möjlighet

SLP stärker sin närvaro i Hallsberg, en av Nordens viktigaste knutpunkter för...

Läs mer
Joacim Jäger, vd på Börjessons Lastbilar, Jessica Björkquist, ansvarig e-mobility Scania Sverige, och Eva Kvist Östgren, ABB, var med vid invigningen.

Första publika laddstationen för tunga elfordon är igång

Onsdagen den 8 juni lanserade Börjessons Lastbilar den första publika laddstationen...

Läs mer
Genom att bygga godstågen i förutbestämda vagnsgrupper, planerade utifrån de intermodala kundernas behov med färre stopp längs vägen, kortas ledtiderna rejält under resans gång.

Storsatsning på intermodal trafik ska dubbla Green Cargos volymer

I ansökan till 2023 års tågplan satsar Green Cargo på tillväxt inom den...

Läs mer

Här är busslinjerna som elektrifieras i sommar

Under sommaren börjar ännu fler tystare och renare bussar att rulla i Göteborg...

Läs mer
DAF har byggt sin 10 000:e nya generationens DAF-lastbil.

Nya generationens DAF når milstolpen med 10 000 tillverkade lastbilar

DAF har byggt sin 10 000:e nya generationens DAF-lastbil. Eftersom den officiella produktionen av...

Läs mer


Göteborgs Hamn lanserar ett världsunikt koncept för att el-ansluta tankfartyg

För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn...

Läs mer


ECO-Asfalt minskar klimatpåverkan vid Sundsvall Logistikpark

Peab Asfalt har erhållit stort uppdrag att asfaltera ny kombiterminal vid Sundsvall...

Läs mer

Regeringen beslutar om stöd till kollektivtrafiken

Den 25 maj beslutade regeringen om hur coronastödet till kollektivtrafiken ska fördelas i...

Läs mer
Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. 

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskap

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen...

Läs mer


SLP köper modern logistikfastighet om 8 600 kvm

SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Lampan 7 i Nässjö med...

Läs mer
Godstågen från Umeå kommer att köras direkt in på APM Terminals containerterminal i Göteborgs hamn där godset snabbt kan lastas om till fartyg. 

Norrländsk industri stärks av ny tågpendel via Göteborgs hamn

Nu startar ytterligare en godstågspendel mellan Norrland och Göteborgs hamn. Den nya...

Läs mer
Svealandstrafiken beställer ytterligare sju elbussar till Västerås.

Svealandstrafiken beställer ytterligare sju elbussar till Västerås

Svealandstrafiken har valt att nyttja den option som finns i avtalet med Volvo Bussar, och...

Läs mer
Fredrik Drakenlind och Mathias Gattefors, transportansvariga på Bevego Storstockholm.

Det är en viktig faktor i nya transportavtalet

Under 2021 upphandlade Bevego ny transportör i Stockholmsområdet, och den 1 januari drog...

Läs mer

Tre infrastrukturprojekt för alternativa bränslen får söka EU-medel

Regeringen tillstyrker att tre svenska infrastrukturprojekt får söka medel ur EU:s fond...

Läs mer
<span>Den nya anläggningen kommer att erbjuda kunderna ett toppmodernt, koldioxidneutralt logistikcenter beläget nära Helsingfors.</span>

DHL Supply Chain bygger nytt logistikcenter i Sipoo, Finland

DHL Supply Chain, kontraktslogistikdelen av Deutsche Post DHL Group, kommer att bygga ett cirka 44...

Läs mer


Scania och Einride driver på elektrifieringen av vägtransport med ny flotta om 110 lastbilar

De 110 lastbilarna är den hittills största ordern av tunga elektriska fordon för...

Läs mer
Domare Maral Mirzai Beni i samtal med Rosengårds Caroline Seger och Vittsjös Sandra Adolfsson under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Vittsjö och FC Rosengård den 3 april 2022 i Vittsjö.

DB Schenker historisk partner till Elitfotboll Dam – stöttar kvinnliga elitdomare

DB Schenker blir först och därmed historiskt när logistikföretaget går in...

Läs mer
Fastigheten i Stenungsund.

SLP köper modern logistikfastighet i Stenungsund

SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Smederöd 1:10 i Stenungsunds kommun...

Läs mer
Eldriven lastbil från GLC/Scania.

GLC, SKF och SCANIA levererar hållbart

Västsvenska GLC (Göteborgs Lastbilcentral) satsar vidare på att elektrifiera sin...

Läs mer
Godsservice i Dalarna har köpt en helelektrisk distributionsbil medan DB Schenker investerat i en snabbladdare. &Aring;keriet har sedan tidigare en elhybrid i sin fordonsflotta.

DB Schenker banar väg för snabbladdade eltransporter i Dalarna

DB Schenker i Borlänge och samarbetsåkeriet Godsservice i Dalarna sätter ribban...

Läs mer


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i...

Läs mer


SLP bygger energieffektiv logistikfastighet i Malmö

SLP kommer att bygga en modern och energieffektiv logistikbyggnad om totalt cirka 2 000 kvm på...

Läs mer
Fartyget kommer att trafikera Ekornes egen hamn, Ikornnes, och hamnen i &Aring;lesund, som servar de största sjöfraktshamnarna i Europa.

Världens första självkörande och helelektriska feeder till Norge

DB Schenker planerar att sjösätta en autonom och utsläppsfri feeder (mindre fartyg...

Läs mer


Mest lästa

Helge Nyberg

Actil

Eskilstuna logistik

Airwatergreen

Zumtobel

Packoplock

midac-batteries-batteriunion

BBH

osby-auto-kemi

karlholm-logistics_360x250

tactile Truck PC

Be-ge

Forsea

Micrologistic

Wiklunds

Wasa line

Ottossontruck

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624


Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se